• Royal Enfield Classic 350 -5

    Xe Royal Enfield Classic 350 2023: Và Thông Số Kỹ Thuật

    Royal Enfield Classic 350 2023 tiếp diễn diễn tả truyền thống và nghề thủ công của kí vãng lúc nó được tái sinh. Lấy cảm hứng trong khoảng chiếc G2 thời hậu chiến, có mặt trên thị trường lần trước hết vào năm 1950, Classic 350 hoàn toàn mới tiếp diễn là minh chứng cho bề ngoài vượt thời gian đã khiến thế...